اهمیت کفپوش در صنایع دارویی

اهمیت کفپوش در صنایع دارویی

تولیدات و کفپوش در صنایع دارویی

تولید دارو و در واقع صنعت دارو از اهمیت بسزایی برخوردار است . و از شروع خرید مواد اولیه تا خط تولید و بسته بندی و نگهداری آن در انبار و عرضه آن به مشتریان باید کاملا نکات بهداشتی رعایت گردد و کوچک ترین بی توجهی به کفپوش در صنایع دارویی آن مشکلات خطرناکی را برای بیماران ایجاد می نماید خوشبختانه مسئولین بهداشت و صنایع در این مورد بر اهمیت کفپوش در صنایع دارویی جایگزینی کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان تذکر داده و حتی بخش نامه ای صادر نموده اند که در صورت عدم اجرای آن مراکز مربوطه با مشکلات قانونی رو به رو خواهند گردید و متأسفانه در خطوط تولید دارو تاکید بر کف سالن ها شده در صورتی که عوامل میکروبی ، باکتری ، قارچی و … در و دیوار سالن ها و سقف آن ها نیز وجود دارد در صورت یکپارچه کردن است.

نکات مهم انتخاب کفپوش در صنایع دارویی

تمامی فضای سالن ها با کفپوش اپوکسی و بیرون سالن ها با کفپوش پلی یورتان به صورت یکپارچه و بدون درز اکثر مشکلات بهداشتی را حل نمود . همین قدر که حداقل به بخشی از سالن ها که در واقع کف سالن های خط تولید دارو تذکر داده شده است و در صورت اجرایی شدن کفپوش اپوکسی در فضای سالن های خط تولید و انبار ها و کفپوش در صنایع دارویی در فضای بیرون تولید دارو کمک شایانی را جهت بهداشتی محصول نهایی تولید خواهد نمود . طی بررسی و کارشناسی دست اندرکاران تولید اپوکسی و پلی یورتان در صنعت ، بازار بسیار وسیعی وجود دارد که تولیدکنندگان و مجریان می توانند خدمات شایانی را به تولید کنندگان دارو و یا لوازم پزشکی اولیه بیمارستانی می نماید تا مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری از این محصولات استفاده نمایند.

کفپوش در صنایع دارویی و استفاده در بتن

در این  نوع از کفپوش های اپوکسی بتن سبک وزن با شکوه ، بهترین انتخاب و هم چنین نیاز به باز سازی ، ترمیم و یا تعمیر کردن کمی نسبت به دیگر انواع دارد  ولی لازم به ذکر است که استفاده از این نوع کفپوش اپوکسی متفاوت بوده و پیشنهاد میشود کفپوش در صنایع دارویی در شرایط خاص استفاده شود که در برابر ساییدگی و نور بیش از اندازه حساس است .  کف اندکی از خانه ها را به اینگونه می بینیم  که حتما خانه هایی هستند که از نور طبیعی در دسترس استفاده می کنند، بیستر این نوع کفپوش های اپوکسی را در زمستان های طولانی در کانادا استفاده می کنند.