کفپوش را میتوانید به دو دسته کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان تقسیم نمود که هرکدام کارایی خود را در صنایع دارند و مقالات کفپوش در اولویت خاص قراردارد.

اهمیت کفپوش در صنایع دارویی
اهمیت کفپوش در صنایع دارویی
بی توجهی به کفپوش در صنایع دارویی آن مشکلات خطرناکی را برای بیماران ایجاد می نماید خوشبختانه مسئولین بهداشت و صنایع در این مورد بر اهمیت کفپوش متذکر شده.
2 روش اجرای کفپوش صنایع غذایی
2 روش اجرای کفپوش صنایع غذایی
به دلیل درز کفپوش صنایع غذایی محل ایجاد ، باعث به وجود آمدن عوامل میکروبی ، باکتری است که مشکلاتی به وجود آورده. تا کنون درجهت رفع آن راه کاری ارائه نشده.