کفپوش اپوکسی یکی از کفپوش های بنام در سراسر دنیا است که در اماکن مختلفی استفاده میشود که رنگ اپوکسی با کد رنگ های مختلف وجود دارد که در زیر لیست آنها آمده است.

رال رنگ اپوکسی چیست ؟

همانطور که هر کارفرمایی برای انتخاب رنگ اپوکسی مورد نظر خود میتواند در صفحه مورد نظری که توسط تیم متخصص کفپوش اپوکسی تعریف شده کد رال رنگ خود را برگزیند و با شماره تلفن هایی که در تماس با ما قرارداده شده است تماس حاصل نماید. که اجرای کفپوش اپوکسی در محل انجام شود. سلیقه ها متفاوت است هر کس برای روحیه خود رنگ اپوکسی مورد نظر را انتخاب میکند اما باید به این قضیه که روانشناسی رنگ باید به درستی رعایت شود مبحثی جداگانه دارد.