ورود صنعت پلی یورتان به ایران

ورود صنعت پلی یورتان به ایران

صنعت پلی یورتان چیست ؟

اگر بخواهیم دقیقا به تاریخ ورود این محصولات اشاره کرد نمیتوان به صورت دقیق و مستند اشاره نمود و طی بررسی و مذاکراتی که با دست اندرکاران اپوکسی و کفپوش پلی یورتان صورت گرفته میتوان ورود این محصول را در صنایع پتروشیمی و نفت به چند دهه اشاره کرد. اما در صنایع غذایی ، دارویی ، بهداشتی آرایشی مخازن آب نزدیک به دو دهه است که کفپوش اپوکسی و صنعت پلی یورتان در ایران ورود پیدا کرده و بعضی از تولیدکنندگان تمایل نشان دادند تا این محصول در ایران تولید گردد و خوشبختانه دانش و تکنولوژی و تجهیزات آن کاملا در ایران ورود پیدا کرده و افراد توانمندی که تمایل داشتند این محصول را تولید نمایند به مرحله عمل رساندند. اکنون بدلیل همان کیفیت بعضی از تولیدکنندگان از موفقیت خوبی از موفقیت خوبی برخوردار هستند.

صنعت پلی یورتان در کفپوش

متاسفانه بعضی از تولید کنندگان پلی یورتان بدلیل عده ای به مشکلات برخورد کردند و بعضی از آن تولید خود را قطع نموده و ضررهای قابل توجهی را خوردند. هم اکنون با توجه به تاریخ ورود و تولید پلی یورتان اگر تمامی افراد صنف مطالعات جامع و دقیقی را انجام دهند روز به روز این محصول در تمامی صنعت پلی یورتان استفاده خواهد گردید. اطلاعات مجریان اپوکسی و مسئولین متاسفانه بسیار ناچیز است و اگر اهمیت و اجرای آن در صنایع کشورهای پیشرفته اطلاع رسانی گردد و در صنایع مهم ایران نیز بدان اشاره کرد. قطعا دست اندرکاران صنایع را ترغیب خواهد کرد تا از صنعت پلی یورتان و اپوکسی استفاده و واردکنندگان مواد اولیه جهت اطلاع رسانی به مسئولین بردارند.

روند صنعت پلی یورتان

اطمینان خاطری میتوان از صنعت پلی یورتان به عنوان تحولی اساسی در صنایع غذایی و دارویی و غیره نام برد. لازم به ذکر است که با توجه به ورود پلی یورتان و تولید آن تاکنون گامهای موثری برداشته شده و این روند رو به رشد و رو به افزایش است.