ارتباط باما

11 72 12 86 – 021

021-22147982 / 021-22147983

40 91 12 86 – 021

517 03 03 0912

info@epoxyfloor.ir

آدرس : بلوار دریا – خیابان مطهری شمالی – پلاک 4 – طبقه ۳ – واحد ۵