این است که اگر شما در کارگاه یا صنایع اپوکسی مشغول به فعالیت هستید ، خدایی ناکرده با چشم شما تماس داشته باشد ، کفپوش اپوکسی مایع رخدایی که روی میدهد این است که چشمان شما باعث سوزش میشود و قرنیه به شدت آسیب میبیند اما نگران نباشید. چشمانتان را با آب فراوان بشویید و اطمینان حاصل نمایید تا مواد به صورت کامل پاک شده باشد.

در مورد کفپوش اپوکسی صحبت کردیم ، حالا مبحث بعدی را بررسی میکنیم که اگر کفپوش پوکسی مایع با پوست شما در تماس باشد چه خطراتی شما را تعدید میکند که از جمله تماس با آن اگر زمان کوتاهی باشد باعث تحرکات پوست می شود و این قضیه کاملا منطقی است ولی اگر بیش از حد مجاز باشد. باعث عوامل زیادی شده که درمان آن این است که سریعا با دوش آب شست و شو دهید و حال اگر این مواد در دسترس کودکان باشد و یا ناخواسته خورده شده باشد و یا از پاشیدن ایت مواد در دهان کارگر مسمومیتی حاصل نمیشود.

ایمنی کفپوش اپوکسی مایع

اما در آزمایشات اخیر تیم کفپوش اپوکسی در سراسر ایران بر روی موش ها 50 درصد از آنان بعد از خوردن غذایی با محتوای کمتر از 2000 میلی گرم. برای هر کیلوگرم از وزن آن موش تلف شدند و آسیب جدی با مرگ موش از خطرات کفپوش اپوکسی مایع میباشد و راه درمان این تست برای انسان می تواند فرد را وادار کرد که بلافاصله استفراغ کند. البته با مشورت گروه پزشکی این فرد تحت مراقبت باشد از جهت دیگر بپردازیم که تنفس اپوکسی مایع در دمایی که این ماده بخار شده است.

نکات ایمنی در هنگام اجرای کفپوش مایع

امکان این عملیات زمانی اتفاق بیافتد که فرد در حال اجرای کفپوش اپوکسی است. سیستم تنفسی این شخص مورد تحرکاتی قرار میگیرد که برای درمان آن مصدوم باید در معرض هوای تازه قرار گیرد. تا مواد از ریه فرد بیرون آید در صورت لزوم به او ماسک اکسیژن وصل کنید و با پزشکان تماس حاصل نمایید.

جنبه های دیگر ناشی از حریق این مواد باشد که از منابع گرم ، زباله ، شعله  برق اجتناب شود. از وسایل حریق استفاده نمایید آلودگی را از بین برده مانند سوختگی حرارتی برخورد کنید. حفاظت ایمنی در محیط کار برابر کفپوش اپوکسی مایع این است که کلیه منابع مشتعل و محترقه را از محیط دور کنید و محیط را تصویه نمایید از استنشاق بخارات این ماده اجتناب و در هنگام آلودگی های بزرگ نیز از سیستم های تنفسی فردی یا ماسک استفاده شود.