ورود صنعت پلی یورتان به ایران

ورود صنعت پلی یورتان به ایران

مواد اولیه در صنعت پلی یورتان چیست ؟

اگر بخواهیم دقیقا به تاریخ ورود این محصولات اشاره کرد نمیتوان به صورت دقیق و مستند اشاره نمود و طی بررسی و مذاکراتی که با دست اندرکاران اپوکسی و کفپوش پلی یورتان صورت گرفته میتوان ورود این محصول را در صنایع پتروشیمی و نفت به چند دهه اشاره کرد. اما در صنایع غذایی ، دارویی ، بهداشتی آرایشی مخازن آب نزدیک به دو دهه است که کفپوش اپوکسی و صنعت پلی یورتان در ایران ورود پیدا کرده است.

صنعت پلی یورتان در کفپوش

1-بعضی از تولیدکنندگان تمایل نشان دادند تا این محصول در ایران تولید گردد.

2-خوشبختانه دانش و تکنولوژی و تجهیزات آن کاملا در ایران ورود پیدا کرده.

3-افراد توانمندی که تمایل داشتند.

4-این محصول را تولید نمایند به مرحله عمل رساندند.

5-اکنون بدلیل همان کیفیت بعضی از تولیدکنندگان از موفقیت خوبی برخوردار هستند.

6-متاسفانه بعضی از تولید کنندگان پلی یورتان بدلیل عده ای به مشکلات برخورد کردند.

7-بعضی از آن تولید خود را قطع نموده و ضررهای قابل توجهی را خوردند.

8-هم اکنون با توجه به تاریخ ورود و تولید پلی یورتان اگر تمامی.

9-افراد صنف مطالعات جامع و دقیقی را انجام دهند.

صنعت پلی یورتان در شرکت ها و کارخانجات ایران

روز به روز این محصول در تمامی صنعت پلی یورتان استفاده خواهد گردید. اطلاعات مجریان رزین اپوکسی و مسئولین متاسفانه بسیار ناچیز است و اگر اهمیت و اجرای آن در صنایع کشورهای پیشرفته اطلاع رسانی گردد و در صنایع مهم ایران نیز بدان اشاره کرد. قطعا دست اندرکاران صنایع را ترغیب خواهد کرد تا از صنعت پلی یورتان و اپوکسی استفاده و واردکنندگان مواد اولیه جهت اطلاع رسانی به مسئولین بردارند.

روند صنعت پلی یورتان

اطمینان خاطری میتوان از صنعت پلی یورتان به عنوان تحولی اساسی در صنایع غذایی و دارویی و غیره نام برد. لازم به ذکر است که با توجه به ورود پلی یورتان و تولید آن تاکنون گامهای موثری برداشته شده و این روند رو به رشد و رو به افزایش است.